ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม KG TECH


 • มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถาม
  เมล์ได้ที่
  support@kg-tech.com


 • KGTECH LTD., PART.
  โทร / แฟกซ์. 02-3727150


 • ติดต่อขอรหัส key (30 วัน) ทดลองใช้งาน
  โปรแกรม SMC Reader 1.5
  อีเมล์ : contact@kg-tech.com
KGTECH LTD., PART.

OFFICE : 11/166 Perfect Park, Radpatthana Road, Klongsongtoannoon, Ladkabang, Bangkok, Thailand 10520
โทร / แฟกซ์. 02-3727150
อีเมล์ : contact@kg-tech.com
Copyright © 2012 KGTECH LTD., PART.
Connect with us: