ดาวน์โหลด และ สนับสนุน
ดาวน์โหลดทดลองใช้ฟรี 30 วัน โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน SMC Reader 1.5 (Trial)
เคจีเท็ค ขอเชิญทุกๆท่านทดลองใช้ โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน SMC Reader 1.5 ให้ดาวน์โหลดทดลองใช้ฟรี 30 วัน โดยสามารถติดต่อได้กับทางเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับรหัส key (30 วัน) ทดลองใช้งานได้ค่ะ

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมสามารถดาวน์โหลดดูคู่มือติดตั้งได้ที่นี่ค่ะ Click >>
Trial

  Version: 1.5 Date Published: 09/02/2012
  Language: Thai    
         
  Filename SMCSetupTrial.exe size 17.0 MB

Setup

  Version: 1.5 Date Published: 01/05/2012
  Language: Thai    
         
  Filename SMCSetup.exe size 124.4 MB

Patch

  Version: 1.5 Date Published: 01/05/2012
  Language: Thai    
         
  Filename SMCSetupPatch.exe size 4.1 MB
Copyright © 2012 KGTECH LTD., PART.
Connect with us: