รายการสินค้า
ระบบตรวจสอบใบหน้า (Face Recognition) เป็นรูปแบบหนึ่งของ Biometric Authentication ได้แก่ Fingerprint Scanner, Palm Veins เป็นต้น ลักษณะของ Biometric ดังกล่าวเป็นลักษณะเฉพาะตน ไม่ซ้ำกัน

ดังนั้นจึงมีการพัฒนา Biometric Authentication อย่างต่อเนื่อง Face Recognition ก็เช่นเดียวกันมีการพัฒนามานับสิบปี ปัจจุบันสามารถทำการ detect รูปหน้าของบุคคล โดยใช้เวลาน้อยกว่า .1 วินาที รวมทั้งยังสามารถ detect หลายๆบุคคล ในเวลาเดียวกันอีกด้วย นอกจากนั้นอัตราเร็วในการสืบค้นข้อมูล ประมาณ 50,000 ภาพต่อวินาที

เนื่องจากรูปแบบของเส้นเลือดดำของแต่ละคนจะมีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน แม้แต่ฝาแฝดก็มีรูปแบบที่ต่างกัน อีกทั้งเส้นเลือดดำอยู่ในร่างกายของมนุษย์ จึงไม่สามารถขโมยมาปลอมแปลงได้เหมือนภาพถ่าย เสียงหรือลายนิ้วมือ ฉะนั้น การเลือกตรวจสอบเส้นเลือดดำบนฝ่ามือซึ่งเป็นบริเวณที่ไม่มีขน ทำให้สามารถถ่ายภาพจากแสงสะท้อนเพื่อตรวจสอบรูปแบบได้อย่างง่ายดาย

ปาล์มซีเคียวเป็นเทคโนโลยีตรวจสอบลายเส้นเลือดดำบนฝ่ามือ โดยวิธีการฉายแสงใกล้เคียงกับแสงอินฟราเรด (near-infrared) ที่มีความยาวคลื่นประมาณ760 นาโนเมตร ทั้งนี้ ฮีโมโกลบินที่ไม่มีออกซิเจนใน
เส้นเลือดดำจะดูดซับแสงไว้ ส่งผลให้มีอัตราการสะท้อนแสงต่ำ และทำให้ปรากฏเป็นภาพของลายเลือดดำขึ้นมาเป็นสีดำ คล้ายกับการถ่ายภาพเส้นเลือดดำ จากนั้นจึงนำไปยืนยันตัวบุคคล จากการเทียบเคียงรูปแบบเส้นเลือดดำที่บันทึกเก็บไว้ว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่

ระบบอ่านข้อมูล PASSPORT เป็นระบบที่สนับสนุนการบริหารการจัดการข้อมูลบุคคลภายนอก โดยพัฒนาโปรแกรมให้สามารถนำข้อมูลจากหน้าPASSPORT มาแสดงเป็นข้อความและรูปภาพและ สามารถจำแนกรายละเอียดข้อมูลลงไปในฐานข้อมูลตามที่ลูกค้ากำหนด

ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัตรประชาชน ทำให้ช่วยลดระยะเวลานำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ที่สำคัญคือรองรับเครื่องอ่านมาตรฐาน ISO 7816

ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง 100% เพราะอ่านจากบัตรโดยตรง เพียงแค่เสียบบัตรก็ได้ข้อมูลทั้งข้อความและรูปถ่ายหน้าบัตร

สามารถนำข้อมูลส่งออกไปใช้ยังโปรแกรมอื่นๆ เช่น MSWord® MS Excel® MS PowerPoint® เอกสารประเภท PDF (Portatable Document Format) หรือเอกสารอื่นๆ ที่สนับสนุน Drag&Drop หรือจะ save เก็บข้อมูลไว้ใช้ครั้งต่อไป หรือนำไปเข้าฐานข้อมูล

เป็นเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ด มาตรฐาน ISO 7816 สามารถอ่าน ข้อมูล จากบัตรประชาชนทั้งรุ่น 2 และ รุ่น 3 มีความปลอดภัยสูง

เปลี่ยนโปรเจ็คเตอร์ธรรมดาให้เป็นอินเตอร์แอคทีฟไวท์บอร์ด ให้การนำเสนอได้ง่ายและสนุกขึ้น สามารถใช้ร่วมกับจอหรือผนังผิวเรียบทุกชนิด ใช้การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB จะช่วยให้สามารถวาดวงกลมหรือไฮไลต์ในงานนำเสนอของคุณได้ สามารถย้ายไปรอบ ๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่ถูกผูกมัดกับคอมพิวเตอร์และสร้างความประทับใจให้ผู้ชมของคุณ.
Copyright © 2012 KGTECH LTD., PART.
Connect with us: