โปรแกรมอ่านบัตรประชาชน SMC Reader 1.5

สเปครายละเอียด

Feature They will open up many potential:
- Person identification
- Online banking facilities
- Online coupons/loyalty
- E-Commerce
System Requirements Windows 7/Vista/Win 98/ME/2000/XP
Certifications CE/FCC/Microsoft WHQL
Microsoft PC/SC
EMV2000 Level1
Specification
• PC with a 486DX/66-MHz or higher processor
• Microsoft Windows 95 or later operating system or Windows NT operating system version 4.0 with Service Pack 3 or later
• 32 MB of RAM
• Requires 20 MB of disk space to download and install
• CD-ROM drive
• VGA or higher-resolution monitor
• Microsoft Mouse or compatible pointing device
• Smartcard Reader Based on ISO7816
• Support PC Smart Card industry standard – PC/SC 1.0
• Support Microsoft Smart Card for Windows
• Requires Microsoft Word and PDF Viewer to view Document

รายละเอียดทั่วไป


• รองรับเครื่องอ่านบัตรหลากหลายยี่ห้อ บนมาตรฐาน ISO 7816
• อ่านข้อความบนหน้าบัตร รวมทั้งรูปภาพ
• บันทึกข้อมูลที่อ่าน มาลงแฟ้มตามที่กำหนดได้ ทั้งส่วนข้อความและรูปภาพ
• สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้ในโปรแกรมต่างๆ แบบง่ายๆ แค่ลากแล้ววาง
• สามารถสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูลกับ MS Word®
• สามารถนำข้อมูลไปเป็นส่วนหนึ่งในเอกสาร PDF ได้
• ใส่ข้อความอื่นๆ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก ร่วมไปกับข้อมูลที่อ่านได้จากบัตร
• สนับสนุนการทำงานผ่าน Clipboard
• โปรแกรมฝังตัวที่ Task Bar เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้งานครั้งต่อไป
• มีหน้าต่าง Properties เพื่อกำหนดค่าต่างๆ บันทึกลงใน .INI File
• กำหนดการแสดงผลข้อมูลรูปแบบต่างๆ
• ตรวจสอบวันที่หมดอายุบัตรประชาชน
• มีทั้งเวอร์ชันที่ใช้งานบนเครื่อง Standalone หรือจะใช้งานผ่าน Network
• สนับสนุนการใช้ข้อมูลในโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

วิดิโอสาธิต


Copyright © 2012 KGTECH LTD., PART.
Connect with us: